Công Giáo và Thiên Chúa giáo – 17++ Câu hỏi người Công giáo cần biết?

Công giáo và Thiên Chúa Giáo thường được dùng không đúng cách và có nhiều sự xáo trộn. “Đạo Thiên Chúa” hay “Thiên Chúa Giáo” là cụm từ nhiều người hay nhầm lẫn để nói đến Đạo Công Giáo (Catholicism) được Chúa Kitô đã rao giảng và thiết lập Giáo Hội trên nền tảng Tông Đồ dùng để loan truyền và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi tộc trên khắp Thế Giới cho đến muôn đời sau.

Đạo Công Giáo mời gọi mọi người đón nhận để được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa với Hồng Ân Thiên Chúa Tình yêu.

Xét về từ ngữ (terminology) thì danh xưng Đạo Thiên Chúa nghe tương đối hợp lí về mục đích tôn thờ Thiên Chúa là Chúa tể muôn vật muôn loài.. Tuy nhiên khi đi sâu vào nội dung thần học, thì tên gọi Thiên Chúa Giáo không phân biệt rõ đối tượng và mục đích tôn thờ của các tín hữu có cùng niềm tin vào Thiên Chúa (God) nói chung và Chúa Giêsu Kito Đấngg Cứu Thế nói riêng.

I, Tìm hiểu về tên gọi Đạo Thiên Chúa hay Thiên Chúa Giáo:

1, Đạo Thiên Chúa là gì?

Như đã nói trên, từ Đạo Thiên Chúa hay Thiên Chúa Giáo trong Tiếng Việt thường đề cập tới Giáo hội Công giáo La Mã. Nếu xét về mặt ngữ nghĩa thì cụm từ Thiên Chúa Giáo có thể đề cập đến tất cả các tôn giáo độc thần (monotheismus), khi đó cách gọi Thiên Chúa đề cập tới đấng tối cao và duy nhất

Thực ra, không có đạo nào gọi là Đạo Thiên Chúa (Deism) đúng nghĩa với danh xưng này cả vì trong thực tế thì tất cả các Nhánh hay Đạo bao gồm Do Thái Giáo, Công Giáo La Mã, Đạo Tin Lành, Chính Thống Giáo, Anh Giáo…đều tôn thờ Thiên Chúa (God) nhưng với nội dung thần học khác nhau, kể cả khác biệt về phương thế thể hiện sự tôn thờ đó.

Nói khác đi, các Nhánh Kitô giáo và Do Thái giáo nói trên, tuy cùng tôn thờ Thiên Chúa, nhưng rất khác nhau về quan điểm thần học, bí tích, phụng vụ, mục vụ và quyền bình. Do đó, không thể gọi Đạo Công Giáo là Đạo Thiên Chúa cách chung được vì như vậy sẽ lẫn lộn với các đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều điểm như đã nói trên đây.

2, Thiên Chúa Giáo tiếng anh là gì?

Thiên Chúa Giáo là từ được dịch ra Hán văn và Việt Văn. Từ nguyên gốc trong tiếng Anh là Terminology

3, Đạo Thiên Chúa có từ năm nào? Thiên Chúa Giáo ra đời ở đâu?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhớ lại từ đầu Thiên Chúa (God) chỉ mạc khải mình ra cho dân Do Thái, Ngài chọn dân Do Thái là dân riệng của mình: “Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta” (Xh 19:5).

Như thế, trước khi Chúa Giêsu nhập thể làm người, chỉ có dân Do Thái được biết về Thiên Chúa Yahweh và là Cha các Tổ Phụ của họ, là Đấng đã giải phóng họ.

Thiên Chúa ban Mười Điều Răn làm Giao ước (Covenant) mà thôi. Ngoài Dân Do Thái ra, các dân khác đều là dân ngoại (gentiles) vì không biết Thiên Chúa Yahweh của người Do Thái.

Nhưng sau khi Chúa Giêsu Kitô giáng sinh ở Bethlehem, Chúa đã tỏ mình ra cho tất cả mọi người qua ánh sao lạ ở Phương Đông, mời gọi ba đạo sĩ dân ngoại đầu tiên đến thờ lạy Chúa. (x. Mt 2:1-12).

Sự kiện này đã nói lên nét phổ quát (universality) của ơn cứu độ. Nghĩa là ơn cứu độ này được dành cho hết mọi dân tộc, không chỉ dành riêng cho dân Do Thái.

Vì thế, trước ngày Chúa Giêsu về trời, Người đã truyền cho các Tông Đồ: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19).

Đây là lý do vì sao Đạo của Chúa Kitô (Christianity) được gọi là Đạo Công Giáo vì mục đích phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa đã mang đến cho nhân loại qua Hy Tế thập giá của Người.

Vì thế từ ngữ “Công giáo” có nghĩa là phổ quát, là chung nhất dành cho hết mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói và văn hóa.

Như vậy từ ngữ “ Đạo công giáo” (catholicam = catholique = catholic…..) có nghĩa là Tôn giáo dành cho tất cả mọi người.

4, Thiên Chúa Giáo có bao nhiêu tín đồ?

Theo thống kê năm 2015 thì tín đồ Kitô Giáo trên khắp thế giới vào khoảng 2,4 tỉ người. Đứng đầu các tôn giáo và chiếm 31% dân số toàn thế giới

5, Đạo Công Giáo ngày nay có cho phép gia đình Công Giáo được lập bàn thờ ông bà cha mẹ đã khuất chung với bàn Thờ Thiên Chúa hay không ? Thiên Chúa Giáo có được thắp nhang đèn, van vái trước bàn thờ tổ tiên, tổ chức giỗ chạp theo phong tục cổ truyền đối với người quá cố như các gia đình Việt Nam khác không có đạo không ?

Trong truyền thống của người Việt Nam, việc đốt nhang đèn, cúng bái trước bàn thờ tổ tiên ông bà là hành vi hiếu nghĩa, nói lên lòng biết ơn và thảo hiếu.

Trong mười điều răn Thiên Chúa cũng có dạy: Ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi.

Vì thế việc tôn kính Tổ tiên ông bà cha mẹ là việc thuận với đức tin công giáo, Giáo hội Công Giáo luôn cố gắng cổ vũ khích lệ về các việc tỏ bày lòng thảo hiếu của con cháu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ.

6, Công Giáo và Thiên Chúa Giáo có phải là một?

Như đã nói trên, không thể gọi Đạo Công Giáo là Đạo Thiên Chúa một cách chung chung được vì như vậy sẽ lẫn lộn với các đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều điểm như quan điểm thần học, bí tích, phụng vụ, mục vụ và quyền bình.

Đạo Công Giáo (Catholicism) được Chúa Kitô đã rao giảng và thiết lập Giáo Hội trên nền tảng Tông Đồ dùng để loan truyền và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi tộc trên khắp Thế Giới cho đến muôn đời sau.

Đạo Công Giáo mời gọi mọi người đón nhận để được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa với Hồng Ân Thiên Chúa Tình yêu.

Thiên Chúa Giáo và Tin Lành cũng tương tự như vậy. Đạo Tin lành là một tôn giáo được tách ra từ Công Giáo La Mã và có những giáo lí riêng.

II, Đạo Thiên Chúa hay Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam:

7, Đạo Thiên Chúa du nhập vào Việt Nam khi nào?

Công giáo có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ 16 và được thiết lập vững chắc bởi các thừa sai Dòng Tên Bồ Đào Nha và Ý vào đầu thế kỷ 17. Nền tảng truyền giáo do các tu sĩ Dòng Tên xây dựng được tiếp nối bởi Hội Thừa sai Paris Pháp và Dòng Đa Minh Tây Ban Nha. Các linh mục người Việt đầu tiên được thụ phong vào năm 1668.

Hai giám mục người Việt tiên khởi là Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng và Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn được bổ nhiệm vào thập niên 1930. Năm 1960 chứng kiến sự hình thành Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất được thành lập năm 1980.

Lịch sử Thiên Chúa Giáo khi du nhập vào Việt Nam cũng trải qua nhiều thăng trầm và phát triển mạnh cho tới ngày nay.

8, Đạo Thiên Chúa chiếm bao nhiêu ở Việt Nam?

Theo điều tra dân số chính thức của Nhà nước năm 2019, Công giáo là tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 5,86 triệu tín đồ. Hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu tín hữu Công giáo, thuộc về ba Tổng Giáo Phận là Hà Nội, Huế, và Sài Gòn.

III, Hình Ảnh Thiên Chúa với Người Công Giáo:

9, Thiên Chúa có từ bao giờ? Thiên Chúa bắt nguồn từ đâu?

Thiên Chúa là Cha, là Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa là tình yêu, Ngài có trước Trời Đất, muôn vật muôn loài.

10, Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật như thế nào?

Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật, 7 ngày Thiên Chúa tạo dựng nên thế gian

Ðầu tiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

 • Ngày thứ nhất Ngài dựng nên ánh sáng.
 • Ngày Thứ hai Ngài dựng nên nước.
 • Ngày thứ ba Ngài dựng nên cây cối.
 • Ngày thứ bốn Ngài dựng nên ngôi sao.
 • Ngày thứ năm Ngài dựng nên thú vật.
 • Ngày thứ sáu Ngài dựng nên loài người.
 • Còn ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi.

11, Vì sao lại gọi là Thiên Chúa quan phòng?

Là việc Thiên Chúa chăm sóc và hướng dẫn các thụ tạo tiến đến sự hoàn hảo như Chúa muốn, với điều kiện là con người phải cộng tác thực hiện kế hoạch này.

Vì vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo và quan phòng.

12, Thiên Chúa ở đâu?

Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi nhưng không lệ thuộc vào không gian và thời gian, vì Ngài là Đấng quyền năng và vô hình. Ngài hiện diện theo hai cách thế.

Thứ nhất, Ngài hiện diện bằng quyền năng: Vũ trụ do Chúa dựng nên, nói như thánh Phaolo, vũ trụ, thiên nhiên và cả con người đều phản ánh sự hiện diện của Chúa. Thiên Chúa được phản ánh cách rõ nét nơi vũ trụ, đặc biệt là nơi trật tự của vũ trụ và sự sống của con người, thú vật và cây cỏ. Khoa học có thể phân tích và chứng minh sự sống, nghiên cứu các yếu tố làm nên sự sống nhưng họ không thể làm ra sự sống. Còn Thiên Chúa là nguồn của sự sống và tác giả của mọi loài.

Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện bằng tình yêu quan phòng. Nếu chúng ta tin vào Chúa thì cũng sẽ nhận ra sự quan phòng yêu thương của Chúa qua mọi người, mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta được sinh ra, lớn lên và sống mỗi giây phút là nhờ tình yêu của Chúa ban qua cha mẹ, gia đình và mọi người chung quanh. Nếu có đức tin và với đôi mắt đức tin, chúng ta có thể nhận thấy tình yêu của Chúa xuyên qua tình yêu thương mọi người dành cho ta. Chính khi đó, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta.

13, Thiên Chúa tạo dựng con người như thế nào?

Trong sách Sáng Thế ghi chép lại như sau:

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” (St 1, 26)

 • Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do, Đấng tạo dựng nên mình.
 • Thiên Chúa tạo ra con người để thờ phượng Thiên Chúa và sống hạnh phúc với Ngài
 • Loài người có đủ thể xác và linh hồn, cả hai làm thành một bản thể duy nhất
 • Thiên Chúa đã trực tiếp ban cho con người linh hồn bất tử.
 • Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ để họ bổ trợ cho nhau đồng thời cộng tác với Ngài trong việc lưu truyền sự sống.

14, Thiên Chúa ban cho con người những đặc ân nào?

Thiên Chúa còn ban cho con người những đặc ân, là được sống như con cái Thiên Chúa, luôn làm chủ chính mình và các tạo vật khác, không phải đau khổ, không phải chết.

15, Ngoài ra, Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào?

Con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người vì tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu sâu thẳm, nhiệm mầu.

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho con người tự do và niềm khát khao hạnh phúc. Nhờ tự do, tình yêu thực sự trở nên triển nở và đạt đến mức toàn hảo, không bị ràng buộc hay khuôn ép… Tại sao vậy? Vì tự do chính là căn nguyên để yêu thương, nhưng cũng vì lạm dụng tự do nên con người đã sa ngã, hậu quả là con người phải xa cách Thiên Chúa.

Tuy nhiên chúng ta thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người nhưng luôn đi trước bằng một tình yêu quãng đại. Người đã sai Con Một xuống thế gian làm người để cứu độ nhân loại lầm than, tội lỗi. Qua người Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa muốn nói cho con người biết Ngài yêu thế gian đến thế nào.

Quả thật, Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại và Chúa Cha nên Ngài đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài đã nhập thể để trở thành một con người, đến ở cùng với con người trong xã hội loài người chúng ta. Ngài đã trở nên đồng hình đồng dạng với con người về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi.

16, Thiên Chúa mạc khải cho ta biết về ngài bằng những cách nào? Thiên Chúa dùng cách nào để tỏ mình cho con người?

Sách Giáo lý Công Giáo giải thích về mac khải như sau:

“ Trong sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Ngài, Thiên Chúa đã vui lòng đích thân tỏ mình ra và cho biết mầu nhiệm của thánh ý Ngài , nhân đó và nhờ Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể , con người có thể đến gần Đức Chúa Cha , trong Chúa Thánh Thần và được trở nên thông phân bản tính thần linh của Ngài.” ( SGLGHCG, số 51)

Thiên Chúa dùng lời nói và hành động mà tỏ mình cho ta qua từng giai đoạn trong lịch sử cứu độ.

Trước hết , Thiên Chúa tỏ mình cho con người qua công trình Người sáng tạo trời đất muôn vật mà con người có thể quan sát thấy

Qua các giấc mơ hay chiêm bao khi con người ngủ nhìn thấy về Ngài.

Qua các Ngôn Sứ ( Prophets) trong thời Cựu Ước và các Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô trong thời Tân Ước

Và cuối cùng, ngoài những phương thế trên đây, Thiên Chúa đã tỏ mình cách đầy đủ nhất cho nhân loại qua chính Con Một Người là Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa , Đấng đã sinh xuống trần gian làm Con Người để thi hành Chương Trình Cứu Độ loài người đáng bị phạt vì tội lỗi

17, Thiên Chúa đến gặp gỡ con người chúng ta để làm gì?

“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài” (Dt 1,1-2)

Thiên Chúa đến gặp con người để tỏ cho con người biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài.

IV, Những hình ảnh tượng Thiên Chúa đẹp nhất:

 

 

 

 

 

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1 , khu phố 5 , P. Hiệp Bình Phước , Q. Thủ Đức , Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh , Nghĩa Lập , Đơn Dương , Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

Email : dieukhactrangia@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.