BỘ TƯỢNG BỒ TÁT PHỔ HIỀN VÀ VĂN THÙ SƯ LỢI 155CM

Giá: Liên hệ