Tượng Phật Thích Ca thiền định cao 225cm.

Giá: Liên hệ