Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng đài sen 215cm.

Liên hệ Tư vấn Miễn Phí Xem địa chỉ Trần Gia

Địa Tạng Bồ Tát là ai?

Địa Tạng là vị Bồ Tát có đại nguyện rộng lớn ” Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề” nghĩa là Ngài nguyện chưa thành Phật nếu Địa Ngục vẫn còn chúng sanh đau khổ.

Vì chúng sanh tội lỗi tạo nghiệp vô biên vô lượng, hành trình cứu độ của Địa Tạng Vương cũng miệt mài vô lượng vô biên.

Chúng ta thường thấy tranh tượng Địa Tạng Bồ Tát khoác áo cà sa, đầu đội mũ Thất Phật, đứng hoặc ngồi đài sen, lúc khác lại thấy Ngài cưỡi Đề Thính, một tay Ngài cầm tích trượng để mở cửa Địa Ngục, tay kia cầm viên ngọc Minh Châu để soi sáng Địa Ngục tăm tối.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng đài sen rất đẹp do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng đài sen 215cm.”