Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi cao 160cm.

Liên hệ Tư vấn Miễn Phí Xem địa chỉ Trần Gia

Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ cõi U Minh, Ngài có đại từ đại bi có thệ nguyện độ âm rộng lớn, nếu không giải thoát được tất cả chúng sanh đau khổ trong Địa Ngục thì Ngài nguyện không chứng thành Phật Quả.

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát được thờ rất nhiều tại các chùa, tư gia và tại các tháp thờ tro cốt, hương linh, nghĩa trang… với mong muốn các hương linh tại đó sẽ được Ngài dẫn dắt khỏi chốn tối tăm đau khổ, về với ánh sáng Phật Pháp, thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ.

Những em bé chết yểu vẫn thương nhớ cha mẹ sẽ sống mãi trong cõi tối tăm, đau khổ của Địa Ngục, Địa Tạng Vương sẽ giảng giải, giáo hóa các vong hồn thai nhi sớm giác ngộ và siêu thoát.

Khi thỉnh và thờ tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho các thai nhi chết yểu, lưu thai, giúp các em được 100 lần vãn sanh về cõi trời Đao Lợi và vĩnh viễn xa không đọa Ác đạo.

Ngoài việc thỉnh và thờ tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi, Phật tử, cha mẹ các em còn cần dốc lòng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho vong linh thai nhi, lễ bái cúng dường tranh tượng Ngài thì sẽ xa lìa ác đạo, phiền não.

Bài tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho thai nhi.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi rất đẹp do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi cao 160cm.”