BỘ TƯỢNG HOA NGHIÊM TAM THÁNH

Chúng ta thường thấy tranh tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở giữa, hai bên có Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đứng làm thị giả, được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh vì các ý nghĩa thường được nêu tỏ trong kinh Hoa Nghiêm.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng hình ảnh những bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.