Tượng Phật Quan Âm tự tại cao 250cm.

Giá: Liên hệ