Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát độ thai nhi cao 160cm.

Giá: Liên hệ