TƯỢNG A NAN ĐÀ CA DIẾP

Ngài Ma Ha Ca Diếp lớn hơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca 1 tuổi, Ngài là người luôn dốc lòng giữ gìn phạm hạnh:

  • Tôn giả Ma-Ha-Ca-Diếp suốt cuộc đời luôn là người mẫu mực trong tăng đoàn, phẩm hạnh và tầm ảnh hưởng của Ngài rất lớn đối với giáo đoàn và mãi còn tồn tại với thời gian.
  • Tôn giả Ca Diếp là 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ngài cũng chính là sơ tổ của Thiền Tông Ấn Độ.
  • Bài học mà tấm gương của Ngài để lại cho hậu thế: người có tư cách đạo đức luôn được kính nể, ngược lại dù giàu mạnh mà không có đạo đức trước sau gì cũng bị loại thải.

Tôn giả A Nan Đà là em họ của Đức Phật và được xếp vào hàng Đại đệ tử của Ngài với những điểm mạnh đặc biệt như ” sức học uyên thâm, trí nhớ siêu phàm, kiên trì, chuyên tâm, cần mẫn và rất khéo biết ý Đức Phật”.

  • Ngài A Nan Đà được biết đến như vị Thánh Tăng có đời sống chứa nhiều ” Phật giáo” nhất.
  • Ngài A Nan cũng là vị đại đệ tử đẹp nhất Tăng Đoàn đến nỗi làm mê hồn nhi nữ, bần thần nam nhân.
  • Ngài A-Nan-Đà đóng góp công sức vô cùng lớn và quan trọng trong việc gìn giữ và lưu truyền giáo lý của Đức Phật cho các thế hệ sau.

Trong các chùa, chúng ta thường thấy tượng Ngài A Nan Đà và tượng Đại Ca Diếp đứng thị giả hai bên của Đức Phật.