Tượng tôn giả A Nan Ca Diếp cao 180cm.

Giá: Liên hệ