TƯỢNG PHẬT ĐẸP

Ý nghĩa tượng Phật là gì?

Khi Đức Phật còn tại thế, lúc Ngài thăng vào cõi trời Đao Lợi để giảng pháp cho Thân Mẫu suốt 90 ngày, vua Ưu Đà Diên vì quá buồn bã và thương nhớ, với mong muốn sớm được nhìn thấy Đức Phật nhân từ nên đã dùng loại gỗ Chiên Đàn trân quý để tạo nên bức tượng Như Lai.

Đó chính là tôn tượng Phật đầu tiên tại nhân gian được kiến tạo.

Tượng Phật không chỉ là hình ảnh miêu tả về hình dáng của Đức Phật mà còn nhắc nhở chúng sanh ghi nhớ về tấm gương và những lời dạy của Ngài.

Khi tụng kinh, cầu nguyện trước tượng Phật sẽ mang lại sự thanh thản trong nội tâm mỗi người, giúp thanh lọc tâm trí, xây dựng sự thanh thản và tạo động lực vượt qua các cảm xúc tiêu cực tham sân si trong cuộc sống.

Chúng ta có thể bắt gặp các tượng Phật trong chùa, nhiều nhất tại điện thờ Phật được bố trí tượng Phật theo Tam Bảo hoặc tượng Phật thờ cúng tại gia đối với những người con Phật có tấm thành thành tâm chí kính, một lòng hướng Phật.

Ý nghĩa của việc thờ tượng Phật?

Việc thờ tượng Phật thể hiện tấm lòng thành kính, nỗi nhớ nhung với Chư Phật .

Z2836888517363 4eb618926c2ae91686bcc67b48fcdc64Ngoài, việc thờ tượng Phật mang ý nghĩ tu tập, việc chiêm ngắm tượng Phật hàng ngày giúp Phật tử phát tâm noi gương, nhớ lại những điều quý báu Đức Phật truyền dạy mà nhất tâm tu tập, tham lành tránh dữ, tu thân tích đức.

Mời quý Sư, Thầy, Cơ, quý Phật tử hoan hỷ xem hình ảnh những tượng Phật đẹp nhất do cơ sở điêu khắc tượng Phật đẹp Trần Gia tôn tạo :