Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng cao 200cm.

Giá: Liên hệ