TƯỢNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Đức Phật A Di Đà được tôn thờ nhiều trong Phật Giáo Bắc Tông, nhưng chưa hẳn nguồn gốc và những hạnh nguyện của Ngài được nhiều người biết tới.

Đức Phật A Di Đà có thật không? 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là gì? Quán tượng Phật A Di Đà, hội quán A Di Đà, 8 tháng Phật A Di Đà, sám Phật A Di Đà? Những bức tượng A Di Đà Phật nổi tiếng tại Việt Nam? Những kiến thức hữu ích về tranh ảnh, tượng Phật Di Đà.

Mời quý Phật tử hoan hỷ tham khảo các thông tin rất hữu ích, tổng hợp các thông tin về Đức Phật A Di Đà do điêu khắc Trần Gia dày công tổng hợp nhé:

Phật A Di Đà có thật không? Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà có phải là Phật Tổ không? Là những thắc mắc của rất nhiều người.

Theo giáo lý Phật giáo, chúng sanh đang sống ở nơi không được thanh tịnh, ô uế, đầy rẫy những đau khổ, buồn phiền được gọi là cõi Ta Bà ( Sa Bà).

Nơi hàng triệu thế giới sẽ tập trung ở phía Tây cõi Ta Bà chính là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ, thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Hết thảy chúng sanh đều có mong cầu được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, tại đây được sống an vui, hạnh phúc, không còn bị dằn vặt, khổ đau.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã nhận thấy nhân duyên của chúng sanh ở cõi Ta Bà với Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương nên đã giới thiệu Pháp Môn Tịnh Độ để chúng sanh hữu duyên tu tập.

1/ Đức Phật A Di Đà có từ bao giờ?

Mời quý Phật tử hoan hỷ tham khảo bài viết về SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ nhé.

2/ Niệm Phật A Di Đà là gì?

Đây chính là câu cửa miệng chúng ta thường nghe từ những người có tâm hướng về Phật Tổ A Di Đà với ý nghĩa là “ Kính Lễ Đấng Giác Ngộ Vô Lượng” , hiểu sát hơn theo tiếng Việt là “ con quay về nương tự nơi Đấng Giác Ngộ Vô Lượng”.

3/ 12 lời nguyện Phật A Di Đà:

Chùa Hoằng Pháp đã soạn ra 12 lời niệm Phật A Di Đà trong một khóa tu niệm Phật, mục đích hướng dẫn quý Phật tử có định hướng trong việc tu tập và chí nguyện để được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà:

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hôm nay và mãi mãi.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Cho trí sáng tâm khai.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sống an vui tự tại.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không ác ý với ai.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nói lời từ ái.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không gây khổ cho ai.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hằng trì trai giữ giới.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nhẫn nại khoan dung.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sắc tài không đắm nhiễm.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trừ phiền não trái oan.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trải lòng thương muôn loại.

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Chí vãng sinh không phai.

4/ 12 danh hiệu Phật A Di Đà:

Trong kinh “ Phật Thuyết Vô Lượng Thọ” , Đức Phật Thích Ca có nói ngài A Nan Đà “ Đức Phật A Di Đà có oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của Chư Phật không sánh kịp, vì thế Đức Phật A Di Đà có 12 danh hiệu riêng:

 • Vô Lượng Quang Như Lai: Tu pháp vô lượng, lúc nào cũng tu.
 • Thanh Tịnh Quang Như Lai: Tu tất cả đều phải thanh tịnh.
 • Trí Huệ Quang Như Lai: Phải có trí huệ, giải trừ tham sân.
 • Hoan Hỷ Quang Như Lai: Tu pháp hỷ xả, từ bi.
 • Diệm Vương Quang Như Lai: Núi cao khó đến, khó vượt vẫn qua.
 • Vô Ngại Quang Như Lai: Tu pháp không lo ngại, không nghi ngờ.
 • Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai: Mặt trời có thể tối, mặt trăng có thể che khuất nhưng tâm tánh không bao giờ lu mờ.
 • Nan Tư Quang Như Lai: Tu gặp khó khăn cũng vượt qua.
 • Vô Đối Quang Như Lai: Tu pháp không chống trái, không đối lập.
 • Vô Biên Quang Như Lai: Tu pháp vô biên, không nơi nào không tu.
 • Vô Xưng Quang Như Lai: Không xưng danh, không cầu hình thức.
 • Bất Đoạn Quang Như Lai: Tu không xen tạp, không gián đoạn.

5/ Ngày vía Phật A Di Đà:

Kinh sách Phật giáo không đề cập đến ngày đản sanh, xuất gia, thành đạo của Đức Phật A Di Đà nên người tu Tịnh Độ đã lấy ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư ( người được xem là hóa thân của Đức Phật A Di Đà) là ngày 17/11 (AL) hàng năm để cử hành lễ vía Phật Di Đà.

Lễ Phật A Di Đà hàng năm diễn ra rất long trọng trong niềm tôn kính, linh thiêng, thành tâm hướng về Đức Phật A Di Đà và hành lễ cúng dường lạy 48 lời nguyện Phật A Di Đà.

Lễ vía Phật A Di Đà chùa Hoằng Pháp những năm 2018, 2019, 2020 được nhận xét là vô cùng hoành tráng và long trọng, thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của Phật tử Việt.

Phật A Di Đà thân kim sắc chính là Tán Phật, cụ thể như sau:

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (Niệm nhiều ít tùy ý)

Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

Nhà thơ Huyền Lan đã sáng tác gửi tặng quý Phật tử bài thơ vía Phật A Di Đà rất hay:

MÔI THƠM NIỆM PHẬT DI ĐÀ

Con về niệm chữ nam mô

A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm
Môi thơm tinh khiết trầm hương
Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương

Trần gian cõi mộng chơi vơi
Con quên tiếng niệm mười phương Di Đà
Nhục vinh dòng lệ chảy quanh
Bỏ quên tự tánh Di Đà trong tâm

Cho nhau tròn chữ nam mô
A Di Đà Phật mênh mông cõi lòng
Tin yêu đạo pháp dài lâu
Bền lòng soi sáng niệm câu Di Đà

Bên nhau niệm Phật thiết tha
Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa
Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh
Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh

Mắt nhìn chan chứa long lanh
Câu kinh nhật tụng Di Đà Phật Quang
Về đây nghe tiếng triều âm

Chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi…

Thích Huyền Lan

6/ Đức Phật A Di Đà và 7 vị Bồ Tát:

Theo giáo lý Phật Giáo Băc Tông ngoài Phật A Di Đà còn có 7 vị đại Bồ Tát rất quan trọng.

Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát

Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

Sự tích Phật Di Lặc Bồ Tát

Sự tích Phật Chuẩn Đề Bồ Tát

Chúng ta thường thấy tranh tượng Tây Phương Tam Thánh gồm Đức Phật A Di Đà và 2 vị Bồ Tát thị giả hai bên, 2 vị Bồ Tát chính là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.

7/ Cách thờ Đức Phật A Di Đà:

Chúng sanh thờ Phật A Di Đà với mong mỏi hướng thiện, xa lìa điều ác, được Ngài dẫn dắt những hương vong đã khuất vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Ngoài việc đi chùa lạy Phật, một số gia chủ thành tâm tôn kính, lập bàn thờ Phật A Di Đà tại nhà để nương theo tướng Ngài sinh tâm cung kính, từ đó thiện căn, thiện tâm cũng được sinh ra và phát triển.

Việc lập ban thờ và đặt tượng Phật A Di Đà trong nhà, nhiều gia chủ thường thắc mắc tượng Phật A Di Đà được đặt ở đâu?

Gia chủ cần chọn nơi trang nghiêm, trang trọng, cao ráo nhất trong gia đạo và thành tâm cung kính để đặt bàn thờ Phật A Di Đà.

Thờ tượng Phật A Di Đà thường có những kiểu sau:

 • Thờ mỗi tượng Phật A Di Đà.
 • Thờ tượng Tam Thế Phật: gồm Đức Bổn Sư là vị Phật của hiện tại, Đức A Di Đà là vị Phật của quá khứ và Đức Di Lặc là vị Phật của tương lai.
 • Thờ tượng Tây Phương Tam Thánh: gồm tượng Đức Phật A Di Đà ở chính giữa và tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đặt ở hai bên, tượng có thể ở tư thế đứng hoặc ngồi.

Đặt ban thờ hướng ra cửa chính sẽ có tác dụng hữu ích, giúp những hương linh trong gia đạo sớm được Đức Phật giải trừ đau khổ, cứu độ và siêu thoát về cõi Tây Phương của Ngài.

8/ Việc mơ thấy tượng Phật A Di Đà:

Tùy theo từng giấc mơ, việc bạn nằm mơ thấy Phật A Di Đà có thể là điềm may hoặc xui rủi:

 • Nếu nằm mơ thấy tượng Phật A Di Đà bay trên trời chính là điều may mắn, báo hiệu cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều khởi sắc, hãy biết nắm bắt cơ hội.
 • Nếu nằm mơ thấy tượng Phật A Di Đà trong nhà thì có thể gặp những điều liên quan đến sức khỏe, bạn cần lưu tâm hơn về sức khỏe của mình.

9/ Tìm hiểu ý nghĩa tượng Phật A Di Đà:

Đức Phật A Di Đà giúp chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm luân, giúp họ tham lành tránh dữ, hướng về những điều tốt đẹp, thanh tịnh, ý nghĩa Phật A Di Đà là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất mà chúng sanh muốn hướng về.

Phật tử thờ tượng Phật A Di Đà để mong cầu sức khỏe, bình an, hương linh những người trong gia đạo sớm được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài.

Mời quý Phật tử cùng tìm hiểu về tượng Phật A Di Đà nhé:

a/ Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn:

Trong tư thế đứng trên đài sen, Đức Phật A Di Đà với một tay làm ấn giáo hóa, tức là tay mặt đưa ngang vai và hướng lên, tai trái đưa ngang bụng và hướng xuống, hai lòng bàn tay hướng về trước.

Đức Phật A Di Đà còn được xưng tụng là Tiếp Dẫn Phật vì Ngài thường thuyết pháp, hóa độ và tiếp rước những người niệm Phật vãn sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Chúng sanh chìm đắm trong đau khổ triền miên, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, Ngài luôn trong tư thế sẵn sàng duỗi cánh tay ra cứu vớt họ về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Ngài làm giáo chủ.

b/ Tượng Phật A Di Đà ngồi:

Hình dáng tượng Phật A Di Đà ngồi kiết già trên đài sen, thủ an Phật A Di Đà là tay bắt ấn thiền định, hai bàn tay để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên tay trái, hai ngón cái đụng vào nhau, trên tay Ngài cầm cái Bát đặc trưng cho Giáo Chủ.

Ấn Vô Úy: trong ấn này tay mặt với các ngón tay duỗi ra hướng về phía trước, ngang tầm vai.

10/ Những bức tượng Phật A Di Đà nổi tiếng tại Việt Nam:

a/ Tượng Phật A Di Đà chùa Khai Nguyên:

Tượng cao tổng thể 72m với phần đế chiếm hơn 1200m2, tôn tượng đã lập kỷ lục là đại tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam.

Tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam được xây dựng nhờ sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của đông đảo Phật tử trong và ngoài nước.

b/ Tượng Phật A-Di-Đà ở chùa Phật Tích-Bắc Ninh:

Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích là tôn tượng vô cùng nổi tiếng và là bảo vật quốc gia đã được thủ tướng công nhận.

Tượng Phật A Di Đà thời Lý được chế tác từ đá tự nhiên, đến nay vẫn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình, điêu khắc Phật Giáo.

Ngày nay, tượng Phật A Di Đà ở Bắc Ninh được sử dụng làm hình mẫu để chế tác rất nhiều công trình Phật Giáo.

c/ Tượng Phật A Di Đà chùa Vĩnh Tràng:

Vốn là ngôi chùa cổ rất nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ, tượng Phật A Di Đà ở chùa Vĩnh Tràng là bức tượng khổng lồ cao hơn 24m, nặng khoảng 150 tấn làm bằng bê tông cốt thép.

Chùa A Di Đà Bảo Lộc.

11/ Những bức tượng Phật A Di Đà lớn nhất thế giới:

a/ Ushiku Daibutsu : là tên của bức tượng Phật A Di Đà tại Ushiku, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản với tổng chiều cao 130m, sau 10 năm xây dựng, tượng được hoàn thành năm 1993.

b/ Tượng Đức Phật A Di Đà tại thị trấn Zhaocun, Hà Nam, Trung Quốc với chiều cao 153m, kinh phí xây dựng 55 triệu USD, tượng hoàn thiện năm 2008 sau 11 năm xây dựng liên tục.

12/ Đức Phật A Di Dà hợp tuổi nào? Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy có hình Phật A Di Đà.

Phật bản mệnh có tổng cộng 8 vị Phật và Bồ Tát chia cho 12 con giáp, còn được gọi là Phật hộ thân hoặc Phật độ mạng.

Thông qua 12 nhân duyên, địa chi, thiên can và ngũ hành tương sinh tương khắc: nước, đất, gió, lửa, không khí… Phật Giáo Mật Tông đã đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản cho 12 con giáp, trong đó, Đức Phật A Di Đà là Phật hộ mệnh cho những người tuổi Tuất và tuổi Hợi.

Người tuổi Hợi và tuổi Tuất thờ Phật bản mệnh thông qua các vật phẩm phong thủy như: trang sức hình Phật A Di Đà, tượng Phật Bản Mệnh A Di Đà, tranh thờ Phật A Di Đà, mặt tượng Phật A Di Đà phong thủy…

Đeo Phật bản mệnh A Di Đà thường gặp nhất là đeo mặt dây chuyền hình Phật A Di Đà với quan niệm sẽ đem lại may mắn, bình an, hóa giải vận hạn và mang lại sự trường thọ.

Tượng Phật A Di Đà đeo cổ còn giúp chủ nhân tránh xa tà khí, hấp thụ các linh khí tốt lành trong trời đất giúp cơ thể mạnh khỏe, cường tráng.

Đeo vòng cổ Phật A Di Đà và thành tâm chí kính hướng về Ngài sẽ được Ngài bảo hộ, bản thân luôn an tâm vì có Ngài bên cạnh chở che.

Mặt dây chuyền tượng Phật A Di Đà thường làm từ nhiều vật liệu khác nhau:

 • Mặt Phật A Di Đà bằng gỗ.
 • Mặt vàng Phật A Di Đà ( Mặt Phật A Di Đà bằng bọc bằng vàng)
 • Mặt bạc Phật A Di Đà ( Mặt Phật A Di Đà bằng bọc bằng bạc)
 • Mặt Phật A Di Đà bằng ngà voi.
 • Mặt Phật A Di Đà bằng đá thạch anh trắng.
 • Mặt Phật A Di Đà bằng ngọc bích.

Mặt tượng Phật A Di Đà phong thủy ngoài là bùa hộ mệnh còn là đồ trang sức có tính thẩm mỹ cao được nhiều Phật tử ưa chuộng.

Hiện nay, nhu cầu mua bán mặt Phật A Di Đà rất phong phú và đa dạng mẫu mã, chất lượng… Quý Phật tử nên nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc khi chọn lựa những mẫu trang sức hình Phật A Di Đà phù hợp với bản thân nhé.

13/ Những vật liệu thường gặp để tạc tượng Đức Phật A Di Đà:

 • Tượng Phật A Di Đà bằng sứ.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng nhựa poly composite.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng gỗ.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng đá.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng thạch cao.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng xi măng.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng đồng.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng gốm.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng bột đá.
 • Tượng Phật A Di Đà bằng ngọc.

Tượng Phật A Di Đà Đài Loan với màu sơn bóng rất đẹp là sự lựa chọn của nhiều Phật tử.

Tượng Phật A Di Đà Tịnh Tông.

Vẽ hình Phật A Di Đà rất đẹp.

14/ Tượng Phật A Di Đà để trên xe ô tô:

Việc thỉnh và đặt tranh tượng Phật, Bồ Tát lên xe ô tô đã trở nên rất quen thuộc trong đời sống tâm linh của Phật tử Việt và được xuất phát từ sự thành tâm hướng Phật của gia chủ.

Là Phật tử, nên tìm hiểu và biết được Phật Bản Mệnh của mình là ai để bản thân hướng đến, noi theo tấm gương của các Ngài, mong được các Ngài bảo vệ, chở che, tiêu trừ điều xấu, thành tâm hướng Phật.

Việc thỉnh tượng Phật A Di Đà để trên xe ô tô giúp gia chủ vững tin trên đường, thoát khỏi tâm lý phiền muộn, mong mỏi Đức Phật hướng dẫn bản thân đạt đến cuộc sống an lạc.

Phật tử thường thỉnh tượng Phật A Di Đà nhỏ, đặt ở nơi cao và trang trọng nhất như chính giữa đầu xe ô tô, nên tham khảo các điểm sau:

 • Vị trí đặt tượng phải trang nghiêm, sạch sẽ, không lẫn lộn với những đồ dùng thiếu trang nghiêm.
 • Tùy ý gia chủ, tượng Phật A Di Đà có thể hướng về phía trước hoặc phía sau.
 • Chỉ nên đặt tối đa 3 tượng Phật.
 • Hàng ngày vệ sinh tượng Phật bằng khăn sạch riêng.

15/ Thỉnh ( mua bán ) tranh tượng Phật A Di Dà ở đâu đẹp, uy tín, chất lượng cao?

a/ Cách thỉnh tượng Phật A Di Đà miễn phí, quý Phật tử có thể liên hệ các kênh sau:

b/ Thỉnh tượng Phật A Di Đà tại cơ sở điêu khắc, cửa hàng Phật giáo, những nơi phát hành, mua bán tranh ảnh, tượng Phật A Di Đà.

Việc thỉnh và thờ tranh tượng Phật là việc quan trọng cả đời, đòi hỏi sự tôn kính và thành tâm, gia chủ cần nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi thỉnh tranh tượng Đức Phật A Di Đà để không mắc phải những điều kiêng kỵ.

Mời quý Sư, Thầy, Cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Đức Phật A Di Đà đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo: