Tượng Đức Phật A Di Đà ngồi cao 100cm.

Giá: Liên hệ