Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau thế nào? Cách phân biệt Phật Thích Ca và Phật Adida.

Phat Thich Ca Va Phat A Di Da

Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau thế nào? Cách phân biệt Phật Thích Ca và Phật Adida.

Theo giáo lý nhà Phật có vô lượng vô số vị Phật, Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Phật là chúng sinh đã giác ngộ và chúng sinh là những vị Phật chưa giác ngộ.

Hầu như không ai là không biết đến hai vị Phật cực kỳ nổi tiếng trong Phật giáo, đó là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, nhưng chưa chắc ai cũng biết rằng Phật Thích Ca khác với Phật A Di Đà mà thường nhầm lẫn hai ngài là một.

Vậy, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca khác nhau như thế nào? Cách phân biệt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật ra sao? Hãy cùng tìm hiểu bài tổng hợp rất hữu ích bên dưới của điêu khắc Trần Gia nhé.

Phat Thich Ca Va Phat A Di Da

1/ Tìm hiểu về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật.

a/ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Ngài chính là vị Phật có thật từng xuất hiện trong lịch sử, ngài đã đạt được sự giác ngộ viên mãn hoàn toàn, thấu rõ vạn pháp, mọi chân lý trật tự vũ trụ và truyền bá cho nhân loại, ngài chính là người đã sáng lập ra Phật giáo ngày nay.

Phật Bổn Sư Thích Ca với tuệ giác siêu việt của Đấng Giác Ngộ, nhìn thấy được mối nhân duyên to lớn của chúng sanh ở cõi Ta Bà với cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà nên Đức Phật Thích Ca giới thiệu Phật A Di Đà cho những người hữu duyên qua pháp môn Tịnh Độ.

Duc Phat Thich Ca Mau Ni Va Duc Phat A Di Da (18)

b/ Đức Phật A Di Đà.

Chúng ta thường thấy câu cửa miệng của người Phật tử là ” Nam Mô A Di Đà Phật”, và Phật A Di Đà không phải là vị Phật lịch sử có thật như Đức Phật Thích Ca mà ngài chính là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa.

Phật A Di Đà phát ra 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh và ngài đã tạo dựng nên cõi Tây Phương Cực Lạc đầy ánh sáng rực rỡ, hoa nhạc, mùi thơm và châu báu mà bất kì chúng sanh nào cũng muốn được tái sinh nơi cõi này.

Duc Phat Thich Ca Mau Ni Va Duc Phat A Di Da (14)

2/ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà ai có trước?

Sau khi chứng thàh Thánh Quả, Đức Phật Thích Ca đã vận dụng thần thông, trí tuệ để nhận biết sự vận hành, sắp xếp của vạn vật trong vũ trụ, ngài đã nhìn thấy rõ hành trình tu hành của Đức Phật A Di Đà qua nhiều kiếp, thấu rõ cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca nói về Phật A Di Đà và giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cho chúng sanh.

Vì thế, chúng ta có thể nhận thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện rất lâu trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

3/ Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thich Ca Mâu Ni ai lớn hơn?

Mỗi chúng sanh đều có duyên ngộ với một vị Phật nhất định, các ngài luôn yêu thương mà hết lòng cứu giúp chúng sanh đau khổ hướng về điều tốt đẹp hơn, không nên quá quan trọng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà ai lớn hơn mà cần phải tin tưởng vào Phật pháp, siêng năng hành thiện tích đức, nhất tâm tu hành để chứng đắc Thành Quả, đạt được giác ngộ mà thoát khỏi cõi Ta Bà đau khổ để vãn sanh vào cõi Tây Phương cực lạc mới là điều quan trọng.

Qua đây cũng giải đáp cho câu hỏi nên thờ Phật Thích Ca hay A Di Đà Phật.

4/ Phân biệt tượng Phật Thích Ca và A Di Đà.

Khi nhìn vào tượng Phật Adida và Phật Thích Ca Mâu Ni, rất nhiều người không thể phân biệt được tượng Phật A Di Đà khác Phật Thích Ca ở chỗ nào vì cả hai ngài đều thường đứng hoặc ngồi trên đài sen, tóc xoắn ốc, y phục cũng tương tự như nhau…

Ngoài những chi tiết mà nhìn vào tượng giúp chúng ta có thể phân biệt được tượng Phật A Di Đà với tượng Phật Thích Ca như:

  • Tượng Phật A Di Đà có chữ Vạn trước ngực và nhục kế trên đầu, một tay của ngài đặt trước đùi, tay còn lại hướng về phía dưới để tiếp dẫn chúng sanh đau khổ ở cõi Ta Bà sớm được vãn sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài.

Duc Phat Thich Ca Mau Ni Va Duc Phat A Di Da (9)

  • Tượng Phật Thích Ca không có nhục kế trên đầu và chữ Vạn trước ngực, tay của ngài thường ở nhiều tư thế như: thiền, niêm hoa vi tiếu, bắt ấn địa xúc…

Duc Phat Thich Ca Mau Ni Va Duc Phat A Di Da (15)

Ngoài ra chúng ta còn có thể phân biệt tượng Phật Bổn Sư Thích Ca và tượng Phật A Di Đà khi nhìn vào những vị Phật, Bồ Tát đi kèm:

  • Tượng Phật A Di Đà thường đi chung với tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát trong tư thế đứng hoặc ngồi, ba ngài được gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Phat Thich Ca Va Phat A Di Da 1

  • Tượng Phật Thích Ca có thể đi chung với tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Táttượng Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, tượng Phật Thích Ca đi chung với tượng Phật Quan Âm và Địa Tạng Vương được gọi là Ta Bà Tam Thánh hoặc Tam Thánh Sa Bà, ngoài ra tượng Phật Thích Ca còn có tượng tôn giả A Nan Đà, Ca Diếp… đứng thị giả xung quanh.

Hinh Anh Bo Tuong Thich Ca Tam Ton Bang Nhua Composite Dep Nhất 5

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm: tượng Phật Thích ca, tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát.

Duc Phat Thich Ca Mau Ni Va Duc Phat A Di Da (20)

Tượng Tam Thánh Ta Bà gồm: tượng Phật Thích Ca, tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng Địa Tạng Bồ Tát.

Img 20180715 122610754

Tượng Phật Thích Ca cũng thường có tượng tôn giả A Nan Đà và Ca Diếp đứng hai bên.

Khi có nhu cầu thỉnh tượng Phật Thích Ca hoặc tượng Phật A Di Đà đẹp, trang nghiêm xin quý Phật tử hoan hỷ liên hệ Điêu Khắc Trần Gia để được tư vấn miễn phí và thỉnh những tôn tượng hảo tướng.

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG HÌNH ẢNH NHỮNG TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO: