Kiến Thức – Sự Tích hay Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ – 15+ tượng Đạt Ma đẹp

Tổ Sư Đạt Ma là vị Tổ Sư Đời thứ 28 của Phật Giáo Đất Thiên Trúc. Người là đệ tử chân truyền của Tổ sư thứ 27 của Phật Giáo Thiên Trúc, Bát Nhã Đa La. Đạt Ma Tổ Sư cũng chính là thầy của Huệ Khả, Người được xem là Nhị tổ Thiền tông Trung Quốc

Với trí thông minh và ngộ tính tuyệt vời của mình, thêm vào đó là một lòng tu hành hướng Phật, Bồ Đề Đạt Ma được Bát Nhã Đa La lựa chọn là người kế thừa của mình, trở thành vị tổ thứ 28 của Phật giáo trên đất Thiên Trúc.

 

XEM THÊM TƯỢNG ĐẠT MA TỔ SƯ ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9999″]

I, TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐẠT MA SƯ TỔ

1, Sự ra đời của Đạt Ma Sư Tổ:

Bồ Đề Đạt Ma, Ngài là Hoàng Tử thứ ba của quốc vương nước Hương Chí, nam Thiên Trúc. Tên tục của Ngài là Bồ Đề Đa La.

Mặc dù được xem là vị tổ sư sáng lập ra trường phái Thiền tông Trung Quốc, nhưng Bồ Đề Đạt Ma sinh ra và lớn lên ở Thiên Trúc.

Vị tổ thứ 27 của nhà Phật là Bát Nhã Đa La trong một lần đến nước Hương Chí đã có duyên vào cung gặp được Bồ Đề Đa La. Thoạt nhìn vị vương tử này có rất nhiều nét đặc biệt, Bát Nhã Đa La ngỏ ý muốn ba vị Hoàng Tử trong đó có Đạt Ma cùng bàn luận về chữ Tâm.

Bát Nhã Đa La thấy Bồ Đề Đa La là người có ngộ tính cao, nhỏ tuổi nhưng hiểu rõ những điểm quan trọng của chữ Tâm.

Bát Nhã Đa La khuyên Đạt Ma rằng: “Hoàng tử đối với chư pháp đã được thông đạt, vậy Hoàng tử nên lấy tên là Ðạt Ma, có nghĩa là rộng lớn, thông đạt”.

Từ đó Ngài lấy tên là Bồ Đề Đạt Ma, Ngài xuất gia làm sư và bái Bát Nhã Đa La làm thầy.

2, Kế thừa ngôi vị Tổ Sư đời 28 Phật Tông Thiên Trúc

Chuyện kể rằng, trước khi truyền pháp cho Đạt Ma, tổ thứ 27 Bát Nhã Đa La cho gọi Đạt Ma đến và hỏi: “Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?”

Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Vô sinh vô sắc”.

Bát Nhã Đa La lại hỏi tiếp: “Trong mọi thứ, cái gì vĩ đại nhất?”

Bồ Đề Đạt Ma lại đáp: “Phật pháp vĩ đại nhất”, nghe xong, Bát Nhã Đa La quyết định chọn Đạt Ma làm truyền nhân thứ 28 của nhà Phật.

II, ĐẠT MA TỔ SƯ VÀ CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG Ở ĐÔNG THỔ.

Sau khi Bát Nhã Đa La qua đời, Đạt Ma theo lời thầy dặn, phải xuất dương truyền pháp thì mới nên sự nghiệp vĩ đại. Ngài mới xuống thuyền ra khơi đến đất Đông Thổ khi tuổi đời đã cao

Thời gian đó vào khoảng năm 520 sau Công nguyên, tức đời Vũ Đế nhà Lương.

Vũ Đế vốn nổi tiếng là một người sùng Phật, xây biết bao nhiêu là chùa chiền cho nhà Phật. Ngay khi nghe tin có vị đại sư từ Thiên Trúc tới Đông thổ truyền giáo, Vũ Đế liền mời đến kinh đô Kiến Nghiệp để gặp mặt và bàn chuyện Phật Pháp. Đạt Ma nhận lời mời và đến cũng điện của Vũ Đế.

1, Cuộc gặp gỡ Giữa Đạt Ma Sư Tổ Và Vũ Đế

Vũ Ðế không phân biệt được giữa phước đức hữu lậu do làm việc thiện sẽ được hưởng phước báo trong vòng nhân quả tương đối và công đức vô lậu do tu hành có công năng vượt qua được dòng sông sinh tử.

Nhà vua coi trọng vấn đề bố thí làm phước, tưởng như thế là đã đủ trên con đường tu hành, mà không quan tâm đến vấn đề tu chứng.

Về phần Bồ Đề Đạt Ma, Ngài là một thiền sư đã đắc đạo, Ngài dạy cái cốt tủy, thuộc về Phật thừa. Ngài dạy người tu để giác ngộ thành Phật.

Vũ Đế không hiểu được Ngài

Qua lần gặp giữa Bồ Đề Đạt Ma và Vũ Ðế, Sư Tổ Đạt Ma biết rằng, lý tưởng Phật giáo của Vũ Đế không giống với mình, khó có thể phát huy được những tư tưởng của mình, nên quyết định cáo từ.

Sau khi từ biệt Vũ Đế, Đạt Ma lấy một cọng cỏ ném xuống sông rồi đứng trên cọng cỏ mà qua sông Dương Tử, đi về phía bắc, đến thành Lạc Dương, kinh đô Bắc Ngụy.

2, Sự tích 9 năm thiền định của Đạt Ma Tổ Sư:

Năm Hiếu Xương thứ 3 đời vua Hiếu Minh Đế nhà Bắc Ngụy (tức năm 527), Đạt Ma Sư Tổ lên Tung Sơn đến Thiếu Lâm Tự truyền bá Thiền tông.

Đây cũng là nơi diễn ra sự tích 9 năm thiền định nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma.

Chuyện kể rằng, khi đến chùa Thiếu Lâm, Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào vách đá thực hành thiền định, suốt 9 năm liền Ngài không hề lên tiếng.

Những người thời bấy giờ không hiểu gì, chỉ thấy lạ nên gọi ông là “Quán bích Bà la môn”, nghĩa là ông sư Bà la môn nhìn tường.

Trong thời gian ấy, ở Tung Sơn có một nhà sư tên là Thần Quang, học rộng biết nhiều, nghe chuyện của Đạt Ma nên đến xin bái kiến.

Đạt Ma vẫn quay mặt vào bức tường, không nói năng gì.

Thần Quang không nản, nhủ rằng: “Người xưa cầu đạo, đều phải trải qua gian nan thử thách, chịu những điều người thường không chịu được”.

Giữa đêm tháng chạp, tuyết bay mù mịt, Thần Quang đứng chờ bất động bên ngoài chùa, sáng ra tuyết ngập đến đầu gối.

Đạt Ma lúc ấy mới hỏi: “Ngươi đứng mãi trong tuyết để chờ gì vậy?”

Thần Quang khóc mà nói: “Chỉ mong được đại sư truyền đạo”.

Biết Đạt Ma còn e mình chỉ nhất thời kích động, sợ không thể kiên nhẫn học đạo, Thần Quang liền rút đao tự chặt đứt cánh tay trái, đặt trước mặt Đạt Ma Tổ Sư để bày tỏ quyết tâm

Lúc bấy giờ, Đạt Ma mới nhận Thần Quang làm đệ tử, pháp danh cũng được đổi lại gọi là Huệ Khả.

Huệ Khả sau này chính là vị tổ thứ hai của dòng Thiền tông ở Trung Quốc.

Sau 9 năm lưu lại Trung Quốc truyền giáo, Đạt Ma có ý muốn quay về Ấn Độ nên cho gọi các đệ tử của mình đến nói: “Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe sở đắc của mình”.

Các đệ tử mỗi người lần lượt đều tiến lên phía trước nói những điều mà mình học được, chỉ riêng Huệ Khả là đứng yên không nói gì.

Đạt Ma mỉm cười nói với Huệ Khả: “Ngươi đã có được phần tủy của ta rồi”.

Nói xong Đạt Ma quyết định truyền tâm ấn cùng cuốn kinh Lăng già cho Huệ Khả rồi nói: “Ta từ Nam Ấn sang đến phương Đông này, thấy Thần Châu có đại thừa khí tượng, cho nên vượt qua nhiều nơi, vì pháp tìm người. Nay được ngươi để truyền thọ y pháp, ý ta đã toại!”.

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Mp3

3, Bí Ẩn Cái Chết Của Đạt Ma Sư Tổ:

Có nhiều truyền thuyết về cái chết của Đạt Ma Sư Tổ

Có câu chuyện thì lưu truyền rằng: Sau khi truyền giáo ở Trung Quốc, Tổ Sư Đạt Ma quay trở lại Thiên Trúc và qua đời ở đây.

Có người lại nói, Đạt Ma Sư Tổ viên tịch tại Trung Quốc vào năm 536 và được chôn cất tại đây.

Câu chuyện về cái chết của Đạt Ma Đại Sư cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có câu chuyện lưu truyền rằng Ngài bị đầu độc mà chết.

Chuyện kể rằng, thời điểm Đạt Ma đến Trung Quốc truyền pháp, có một vị quốc sư nhà Bắc Ngụy là Bồ Đề Lưu Chi rất ghen ghét vì danh tiếng của Đạt Ma

Lưu Chi sanh lòng ghen ghét và sai người bỏ chất độc vào cơm của Đạt Ma, định hại chết ông. Đạt Ma Sư Tổ biết trong cơm có độc nhưng vẫn ăn.

Tuy nhiên, sau khi ăn, từ miệng Đạt Ma nôn ra một con rắn, nhờ thế mọi chất độc đều tiêu tan hết, Đạt Ma Tổ Sư bình an vô sự.

Lưu Chi nhiều lần tìm cách hạ độc Đạt Ma, Đạt Ma vẫn biết, nhưng lần nào cũng không hề hấn gì.

Lưu Chi cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng vì vậy mà càng nuôi dã tâm hại Đạt Ma bằng được.

Khi chọn được Huệ Khả làm người kế thừa tâm ấn. Công việc của mình tại Đông Thổ đã toại nguyện nên Đạt Ma quyết định không tự cứu mình nữa.

Đó là lần thứ 7, Lưu Chi sai người bỏ độc vào cơm của Đạt Ma. Đạt Ma vẫn ăn cơm như bình thường, nhưng lần này không có con rắn nào được nôn ra, Đạt Ma cứ ngồi như vậy an nhiên tịch diệt.

Sau khi Đạt Ma viên tịch, các đệ tử mới cho thi thể sư vào trong một quan tài bằng gỗ, an táng tại chùa Định Lâm.

Sau câu chuyện viên tịch của Đạt Ma còn nhiều những sự tích ly kì được kể lại:

Sử sách chép lại rằng, ba năm sau ngày Đạt Ma Tổ Sư viên tịch, một vị quan nhà Ngụy tên là Tống Vân đi sứ Tây Vực khi qua ngọn Thông Lĩnh đã gặp một vị sư tay cầm chiếc giày đang đi như bay về hướng Tây.

Dường như Tống Vân biết đó là Sư Tổ Đạt Ma, từ Thiên Trúc đến Đông Thổ truyền pháp, mới chặn lại hỏi: “Đại sư, pháp của ngài đã truyền cho ai rồi?”.

Đạt Ma đáp: “Sau này ngươi sẽ biết, giờ ta phải đi Thiên Trúc rồi!”. Nói xong, Đạt Ma bỏ chiếc giày đang cầm trên tay đưa cho Tống Vân, nói: “Ngươi hãy dùng chiếc giày này mau trở về đi, chủ nhà ngươi khó mà qua được ngày hôm nay”.

Ngẩn ngơ, Tống Vân từ giã Đạt Ma rồi hấp tấp trở về kinh thành thì quả thực vua Minh Ðế đã băng hà.

Tống Vân thấy việc Đạt Ma nói rất đúng, nên đem Đạt Ma dự báo trước cái chết của Minh Đế tâu lên với vua Hiếu Trang, người vừa mới lên ngôi chưa lâu.

Nhà vua không những không tin, mà còn cho lệnh tống giam Tống Vân vào ngục tối.

Một thời gian sau, khi đã bớt giận, vua Hiếu Trang mới triệu Tống Vấn từ trong ngục đến và hỏi rõ ngọn ngành.

Tống Vân lúc này mới đem chuyện gặp Đạt Ma nói lại với vua. Vua nghe xong ra lệnh quật mộ Đạt Ma lên để kiểm chứng.

Khi quan tài được mở ra, trong quan tài không có gì cả, ngoài một chiếc giày cũ.

Các vị quan được lệnh khám xét quan tài thấy vậy trở về, đem mọi chuyện về tâu lại với vua.

Vua nghe thấy vậy, mới tin những gì Tống Vân nói là thực bèn ra lệnh cho đưa chiếc giày còn lại của Đạt Ma về chùa Thiếu Lâm để thờ ở đó.

III, ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH.

Đạt Ma Dịch Cân Kinh chắc hẳn khá quen thuộc với nhiều người. Đây là bộ kinh quý Giá do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại. Nó còn nổi tiếng với người Việt nam qua các bộ phim, bộ truyện võ hiệp …

Đạt Ma Dịch Cân Kinh là gì? Đạt Ma Dich Cân Kinh có tác dụng gì?

1, Nguồn gốc ra đời:

Tương truyền, để sáng tạo ra bí kíp này, người sáng lập võ Thiếu Lâm phải mất 9 năm.

Có lần, Tuệ Khả đại sư (một đệ tử của Đạt Ma) đã nhặt được bí kíp này. Khi đọc, ông chỉ thấy những từ ngữ rất uyên thâm được viết bằng tiếng Phạn nhưng không tài nào hiểu nổi, chỉ biết rằng chắc chắn đây không phải một loại sách tầm thường.

Thế rồi, vị đại sư dắt theo cuốn kinh đi khắp giang hồ để tìm bậc cao nhân giải nghĩa. Nhưng ông đi suốt 20 năm dòng mà không thể có kết quả gì.

Cho đến một ngày ông gặp nhà sư Thiên Trúc pháp hiệu Ban Thích Mật Đế trụ trì núi Nga Mi.

Dịch cân kinh được coi là “Bí kíp báu vật” của Thiếu Lâm.

Hai người lấy bí kíp ra để cùng nghiên cứu. Rốt cục sau 19 ngày, cả hai đã cùng giải mật được hết cuốn bí kíp.

Cũng có nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Đạt Ma Dịch Cân Kinh ra đời vào thời nhà Tống và không phải do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại.

2, Công dụng Đạt Ma Dịch Cân Kinh:

Dịch cân kinh được cho là tuyệt diệu ở chỗ bao quát tất cả kinh lạc của con người, liên hệ với tinh thần ngũ tạng. Khắp mà không tan, đi mà không dứt, khí ở trong sinh, huyết ở ngoài thân.

Luyện được rồi thì tâm động là nội lực tự phát như nước thủy triều dâng, giống như bơi thuyền trên sóng dữ, đợt sóng dâng lên hạ xuống thì thuyền lúc cao lúc thấp, không cần dùng sức.

Tuy nhiên đó chỉ là những truyền thuyết trong các câu chuyện võ hiệp sáng tạo nên. Trong thực tế Đạt Ma Dịch Cân Kinh 12 thức có tác dụng gì.

Dịch cân kinh, tác phẩm được coi là cội nguồn công phu Thiếu Lâm, thực chất là một cuốn sách rèn luyện công phu giúp lưu thông kinh mạch, cường gân tráng cốt .

Đạt Ma Dịch Cân Kinh 12 Bộ ( hay còn gọi là 12 thức tiền bộ của Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh): là những bí quyết nhập môn, mục đích luyện là để khí và lực luôn đi đôi với nhau, làm cho tinh thần sung túc, người luyện như được hoán gân chuyển cốt vậy.

Như vậy Dịch cân kinh có khả năng cực lớn chỉ là những bí quyết để luyện tập thân thể tráng kiện, thể lực dồi dào, trí lực minh mẫn, giúp tăng cường tuổi thọ.

Bí kíp này hoàn toàn không thiên về khả năng chiến đấu và khó có thể khiến người tập trở thành võ lâm cao thủ.

Ngày nay, phép chữa bệnh theo Dịch cân kinh được gọi là phất thủ liệu pháp. Đây là phương pháp khí công chữa bệnh bằng cách lắc tay đơn giản, dễ nhớ, dễ tập và có hiệu quả cao đối với nhiều bệnh mạn tính khác nhau, từ suy nhược thần kinh, hen suyễn đến bệnh tiêu hóa, tim mạch, sinh dục…

Điêu Khắc Trần Gia gửi tới bản Đạt Ma dịch cân kinh thích nhật từ, Đạt Ma Dịch Cân Kinh cải cách

Ngoài Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, những bộ kinh liên quan đến Sư Tổ Đạt Ma còn truyền lại cho hậu thế những bào kinh như: chú đại bi Đạt Ma Sư Tổ, Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Mp3

IV, TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO:

Ngày nay, tượng Đạt Ma Sư Tổ không chỉ được thờ ở các chùa mà còn được thờ rất nhiều tại nhà riêng của Phật tử

Tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng chất liệu nhựa composite sẽ được các điêu khắc gia tài năng của Trần Gia tôn tạo theo quy trình sau:

Tư vấn khách hàng lựa chọn mẫu mã, kích thước, màu sắc tôn tượng phù hợp dựa vào hình ảnh hoặc tượng mẫu.

Tiến hành tạo mẫu trên đất sét và chỉnh sửa theo ý khách hàng, tác phẩm phải đảm bảo thể hiện được thần thái, sự từ bi, nét tươi sáng của Đức Phật.

Chụp khuôn tượng bằng thạch cao.

Ra tượng thô chất lượng cao trên chất liệu composite.

Làm nguội, xử lý tượng thô tỉ mỉ, cẩn thận.

Sơn vẽ chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

Đóng kiện tôn tượng theo quy trình chuẩn của Trần Gia, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Vận chuyển miễn phí trong nước đến nơi an vị theo yêu cầu của khách hàng.

Cùng chiêm ngưỡng nét chân dung tượng Bồ Đề Đạt Ma Sư tổ do cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia tôn tạo:

 

XEM THÊM TƯỢNG ĐẠT MA TỔ SƯ ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9999″]

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


* Tượng Phật A Di Đà.


* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

Công ty TNHH Điêu Khắc Trần Gia.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]