Tượng Địa Tạng Vương ngồi Đề Thính cao 180cm.

Giá: Liên hệ