Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng đài sen 215cm.

Giá: Liên hệ