Tượng Địa Tạng Bồ Tát đứng đài sen cao 130cm.

Giá: Liên hệ