Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi đài sen cao 165cm.

Giá: Liên hệ