Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi Đề Thính 110cm.

Giá: Liên hệ