Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát 110cm.

Giá: Liên hệ