Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát 160cm.

Giá: Liên hệ