Có bao nhiêu vị Phật – Bàn thờ Các Vị Phật trong Phật giáo đẹp nhất 2021

I, Phật là gì?

1, Khái niệm Phật là gì?

Phật (chữ Hán: 佛) hay Bụt (chữ Phạn: Buddhã) trong Phật giáo nghĩa là Bậc Giác Ngộ, dùng để chỉ đến một vị Chánh Đẳng Giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí hoàn toàn không còn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử.

Ban đầu người Việt tiếp thu Phật giáo trực tiếp từ Ấn Độ theo ngả nam truyền khi các nhà sư Ấn Độ đi theo các nhà buôn bằng đường biển tới vịnh Bắc Việt. Nghe họ phát âm là “Buddha”, phiên âm trực tiếp ra là “Bụt” (đọc Nôm chữ 孛 hoặc ).

Về sau, khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, trong tiếng Hán, từ Buddha được phiên âm thành Phật đà, rồi được rút gọn thành Phật.

Vào thế kỷ thứ 4-5, do ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa đến từ Trung Quốc mà ở Việt nam, từ Phật được sử dụng một cách rộng rãi hơn.

Vậy Phật hay Bụt là cùng một nghĩa, dùng để chỉ sự “Giác ngộ”. Theo nghĩa dân gian ta tạm hiểu “Giác ngộ” và mang ý nghĩa dùngđể chỉ sự “hiểu biết một cách sâu sắc, trọn vẹn”.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

2, Ý nghĩa của Phật?

Phật nghĩa là từ chỉ sự “giác ngộ”, giác ngộ là sự hiểu biết về một điều gì đó. Vậy Phật có phải đơn giản như vậy thôi không?

Vậy mà không phải vậy, nó không đơn giản như bạn nghĩ. Phật hay là sự giác ngộ không chỉ sự hilà ểu biết về một lĩnh vực nào đó. Phật là sự thấu hiểu rõ ràng, thông suốt về muôn sự, muôn vật có trên cõi đời này. Cái khác nhau giữa sự hiểu biết thông thường và sự hiểu biết một cách sâu sắc, trọn vẹn hay còn gọi là sự giác ngộ khác xa nhau.

Con người chỉ đạt được sự giác ngộ khi đã tự mình trải qua hoàn cảnh, tự mình đúc rút được kinh nghiệm. Kinh nghiệm, bài học và kết quả mà người đó hiểu được, đúc kết được, đạt được đó đều đúng với tất cả mọi người, mọi việc, mọi sự vật, mọi hoàn cảnh, mọi hiện tượng có trong thế gian. Nó trở thành một thứ chân lý tối thượng. Lúc đó người ấy mới đạt được sự hiểu biết thực sự, gọi là giác ngộ.

Phật có nghĩa là giác ngộ, là tình trạng giải thoát trong tâm mà một người tu hướng tới. Kinh văn Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nhấn mạnh: “Nếu thấy rõ pháp ấy thì phàm phu không biết một chữ cũng có thể là Phật”.

Như vậy, Phật chỉ là một danh từ dùng để mô tả trạng thái của cái tâm con người đạt được sau khi trải qua quá trình sửa đổi. Vượt qua được cái tâm vướng mắc, khổ não để đạt được cái tâm an lạc, hạnh phúc, viên mãn đó là Phật. Đa phần ngày nay chúng ta đang hiểu Phật nghĩa là một vị tối cao trong Phật giáo, trong thế giới Tâm linh. Phật là người đang được tôn sùng và thờ tự trong các ngôi chùa. Là người có mọi khả năng kỳ diệu, có hiểu biết nhiệm màu, quyền phép vô biên, có thể thấu hiểu và giúp đỡ người tu hành hay tất cả chúng sinh. Không phải vậy.

3, Tu hành để đạt chứng quả Phật:

Muốn đạt được điều đó, con người ta phải trải qua quá trình “tu hành” một cách đúng phương pháp. Trong Phật giáo thường hay nói câu: “Tu đúng chánh pháp” là vì thế.

Người đầu tiên đạt được trạng thái giác ngộ giải thoát của tâm mình đó là Thái tử Tất Đạt Đa, hiệu là Thích Ca Mâu Ni (người trí giả thầm lặng của dòng họ Thích Ca). Và Ngài đã truyền dạy lại phương pháp đó cho người khác, cho đời sau để họ có thể đạt được như mình. Cái cách làm, cái sự hướng dẫn đúng đắn để theo đó mà đạt được mục đích, trong Phật giáo gọi là Chính pháp, hay Chánh Pháp hay nói gọn lại là Pháp.

Vì vậy, danh từ Phật hay Đức Phật, còn được hiểu là Đức Thích Ca Mâu Ni, là người sáng lập ra Đạo Phật.

“Cảnh giới của Phật”, hay “cõi Phật”, hay “cõi Niết bàn”, thực ra đó chỉ là một cách nói ẩn dụ. “Phật” chỉ là một từ mô tả trạng thái giác ngộ, sự hiểu biết sâu sắc, nội tâm không còn vướng mắc hay bị hoàn cảnh tác động, để từ đó mãi sống đời viên mãn, bình an, hạnh phúc mà một người có ý thức sửa đổi thân tâm, sửa đổi con người mình (tu hành) có thể đạt được. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đạt tới điều đó.

II, Mười phương chư phật là gì? Ý nghĩa của mười phương chư Phật

1, Mười phương Phật hay Thập Phương Chư Phật là gì?

Mười phương (hay thập phương) gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, trên trời, dưới đất (hay trung ương). Chư Phật nghĩa là để chỉ “các vị Đức Phật”.

Tuy nhiên, hiểu theo một ý nghĩa sâu rông hơn thì Thập Phương là ở khắp mọi nơi. Thập Phương Chư Phật ngầm ám chỉ rằng Chư Phật có ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có Phật

2, Vì Sao Gọi Là Mười Phương Chư Phật

Thập phương chư Phật được giải thích theo 2 cách:

 • Là các vị Phật ở từng trời thứ 10, gọi là cõi cực lạc niết bànTrời có 36 tầng, dưới 36 từng trời còn có một từng nữa là Nhứt mạch đẳng tinh vi gọi là Cảnh Niết Bàn.Chín từng nữa gọi là Cửu Thiên Khai Hóa, tức là 9 phương trời, cộng với Niết Bàn là 10, gọi là Thập phương chư Phật. Gọi 9 phương trời 10 phương Phật là do đó.
 • Là các vị Phật ở 10 phương. Thập phương là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên, phương dưới.Ý của Thập phương chư Phật là tất cả các vị Phật ở khắp mọi nơi trong càn khôn vũ trụ

III, Các vị Phật trong Phật giáo:

Sự tích về các vị Phật được ghi chép lại rất nhiều và cũng có nhiều trường phái, nhiều dị bản khác nhau. Một số quan điểm Phổ biến thường được nhắc đến như sau:

Nguyên Thủy Thất Phật: gồm có 3 vị Phật của trang nghiêm kiếp, 3 vị Phật của hiền kiếp, cộng với Phật Thích-ca Mâu-ni, được hợp xưng là Bảy vị Phật quá khứ (tiếng Nam Phạn: Saptatathāgata, tiếng Phạn: सप्ततथागत, chữ Hán: 過去七佛, Quá khứ Thất Phật).

Thêm vào đó, Phật Di Lặc được xem là Vị Phật sẽ xuất hiện ở tương lai, thay thế cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các kinh văn của Phật giáo cũng mở rộng, ghi chép thêm nhiều danh vị Phật khác.

Trong Kinh Phật chủng tính (tiếng Nam Phạn: Buddhavamsa) của Thượng tọa bộ, có chép bổ sung thêm danh tự của 21 vị Phật, cùng với 7 vị Phật quá khứ, hợp thành 28 vị Phật (chữ Hán: 二十八佛; Nhị thập bát Phật).

Kinh văn của Phật giáo Đại thừa còn bổ sung thêm nhiều tên của các vị Phật, đôi khi cho rằng đã có, và, hoặc sẽ có vô số vị Phật.

Một số hệ phái khác tôn sùng hình tượng Ngũ phương Phật (五方佛) hoặc Thập phương Phật (十方佛) với các danh vị và địa vị các vị Phật có ít nhiều dị biệt.

Một số hệ phái Phật giáo Bắc tông lại đề cao hình tượng Tam thế Phật (chữ Hán: 三世佛), trong đó Phật Thích-ca giữ vị trí Phật hiện tại hoặc vị Phật ở Trung tâm.

Số lượng các vị Phật theo kinh điển mô tả là hằng hà sa số (nhiều như cát sông Hằng).

Do vậy tìm hiểu khởi nguồn của chư Phật là không thể, quá phạm vi kiến thức mà một chúng sinh có thể biết

IV, Danh xưng (danh hiệu) các vị Phật

Điêu Khắc Trần Gia xin phép được điểm qua những hình tượng về Các vị Phật được tôn thờ phổ biến nhất hiện nay:

1, Nguyên thủy Thất Phật (Bảy vị Phật quá khứ)

Bảy vị Phật quá khứ hay bảy vị Phật nguyên thủy, quá khứ thất Phật, nguyên thủy thất Phật, là tên gọi chung để chỉ bảy vị Phật được đề cập tới kinh sách Phật giáo, cụ thể là trong Đại bổn kinh của Trường bộ kinh (hay Trường a hàm kinh), với Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni) thuộc Hiền kiếp là vị Phật cuối cùng trong số này cùng với trướ 6 vị Phật khác trước đó, Thất Phật Quá Khứ bao gồm:

Ba Vị Phật Thuộc Trang Nghiêm kiếp:

 • Phật Tỳ Bà Thi (hay Phật Bỳ Lư Thi, Vipasyin)
 • Phật Thi Khí (Sikhin)
 • Phật Tỳ Xá Phù (hay Phật Tỳ Xá Bà, Visvabhu)

Ba Vị Phật Thuộc Hiền kiếp:

 • Phật Câu Lưu Tôn (hay Phật Câu Lâu Tôn, Krakucchanda)
 • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni)
 • Phật Ca Diếp (Kasyapa)

Và cuối cùng là vị Phật lịch sử, một trong những vị Phật có thật là Phật Thích Ca Mâu Ni

2, Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai:

Hình tượng Ngũ Phương Phật và Ngũ Trí Như Lai được thừa nhận ở hệ Phái Kim Cương Thừa và Đại Thừa.

Theo như kinh điển Phật Giao thì Mạn Trà La được chia làm 2 phần: Kim Cang Giới Mạn Trà La là Quả biểu thị cho Trí; Thai Tạng Giới Mạn Trà La là Nhân biểu thị cho Lý.

Vì vậy chủng tử tự và sắc tướng của Ngũ Phật không giống nhau, nhưng đồng nhất Thể.

Thai Tạng Giới Ngũ Phật bao gồm:

 • Đại Nhật Như Lai tọa vị Trung Ương, thân màu Hoàng Kim, kết Pháp Giới Định ấn;
 • Bảo Tràng Như Lai tọa vị Đông phương, thân màu Đỏ Trắng, tay trái để bên hông, tay phải kết Xúc Địa ấn;
 • Khai Phu Hoa Vương Như Lai, tọa vị Nam phương, thân màu Hoàng Kim, kết Ly Cấu Tam Muội ấn;
 • Vô Lượng Thọ Như Lai tọa vị Tây phương, thân màu Hoàng Kim, kết Di Đà Định ấn,
 • Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai tọa vị Bắc phương, thân màu Đỏ Vàng, hiện tướng ngồi nhập định.

Kim Cang Giới Ngũ Phật có bao gồm:

 • Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana)
 • A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya),
 • Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava),
 • Phật A Di Đà (Amitabha),
 • Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi).

Đại Nhật Như Lai và A Di Đà Như Lai trong lưỡng giới (Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới) thì danh xưng giống nhau

Còn 3 Đức Phật Bảo Tràng, Khai Phu Hoa Vương, Thiên Cổ Lôi Âm tương ưng với 3 Đức Phật A Súc, Bảo Sanh, Bất Không Thành Tựu của Kim Cang Giới.

3, Tam thế Phật:

Hiện tại có 3 cách hiểu phổ biến khác nhau về hình tượng Tam Thế Phật.

Trước tiên, chữ Thế trong tam thế có thể hiểu là Thời. Vậy Tam Thế Phật nghĩa là Phật ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật nghĩa là vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.

Thứ hai, chữ Thế ở đây còn có thể hiểu là Thế giới. Thế giới trong Đạo Phật gồm có:

 • Phương Đông là thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư,
 • Phương Tây là thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà và
 • Trung tâm là thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni

Chiếu theo trường nghĩa này, Tam Thế Phật chính là không gian vô lượng của thế giới chư Phật từ Đông sang Tây, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới,… vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật như thế.

Thứ ba, trong giáo lý Đại thừa Phật giáo thì phật Thích Ca Mâu Ni Phật thường dùng ba loại chân thân khác nhau để truyền pháp. Đó chính là Tam Thân: Pháp thân, báo thân và ứng thân. Ba pho tượng Phật có nhiều hình thức chính là biểu hiện của Tam Thân Phật, như Thiên Thai tông lấy:

 • Tỳ Lô Giá Na Phật làm Pháp thân Phật
 • Lô Xá Na Phật làm Pháp thân Phật
 • Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm ứng thân Phật.

4, 28 vị Phật Toàn Giác

Theo thuyết của Phật giáo Nam tông, thì không chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trong quá khứ, hiện tại và vị lai có vô số các vị Phật khác, hằng hà sa số (nhiều như cát sông Hằng).

Hầu hết số đó là các vị Phật Duyên Giác (Phật Độc Giác). Trên một bậc giác ngộ là Phật Toàn Giác, những người giác ngộ đến cấp độ tối thượng và có thể giáo hóa chúng sinh.

Trong “Kinh Phật chủng tính” của Thượng tọa bộ có chép danh vị của 28 vị Phật toàn giác trong quá khứ của Phật giáo Nam truyền, lần lượt như sau:

 • Cách đây 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 4 vị phật là Taṇhaṅkara, Medhaṅkara, Saraṇaṅkara, và Dīpaṅkara ra đời. Trong đó, Dīpaṅkara (Nhiên Đăng Cổ Phật) là vị Phật đầu tiên đã thọ ký cho tu sĩ Sumedha (chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni) sẽ thành Phật trong tương lai.
 • Cách đây 3 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, đã có 1 vị Phật tên là Koṇḍañña (Kiều Trần Như) ra đời.
 • Cách đây 2 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 4 vị Phật tên là Maṅgala (Man Giá La), Sumana (Tu Ma Na), Revata (Ly Bà Ða), và Sobhita (Tô Tỳ Đa) ra đời.
 • Cách đây 1 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 3 vị Phật tên là Anomadassī ̣(Cao Kiến), Paduma (Đại Liên Hoa), và Nārada (Na Ra Đa) ra đời.
 • Cách đây 100 ngàn đại kiếp, đã có 1 vị Phật tên là Padumuttara (Bảo Liên Hoa) ra đời.
 • Cách đây 30 ngàn đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Sumedha (Thiện Tuệ) và Sujāta (Thiện Sanh) ra đời.
 • Cách đây 1.800 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 3 vị Phật tên là Piyadassī (Hỷ Kiến), Atthadassī (Lợi Kiến), và Dhammadassī (Pháp Kiến) ra đời.
 • Cách đây 94 đại kiếp, đã có 1 vị Phật tên là Siddhattha (Tất Đạt Đa) ra đời.
 • Cách đây 92 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Tissa (Đế Sa) và Phussa (Phất Sa) ra đời.
 • Cách đây 91 đại kiếp, đã có 1 vị Phật tên là Vipassī (Phật Tỳ Bà Thi) ra đời.
 • Cách đây 31 đại kiếp, trong cùng 1 kiếp, đã có 2 vị Phật tên là Sikhī (Phật Thi Khí) và Vessabhū (Phật Tỳ Xá Phù) ra đời.
 • Trong đại kiếp (Kalpa) này, đã có 4 vị Phật tên là Kakusandha (Phật Câu Lưu Tôn), Konāgamana (Phật Câu Na Hàm Mâu Ni), Kassapa (Phật Ca Diếp), Gotama (chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã truyền dạy Phật pháp cho các tín đồ ngày nay) ra đời. Cũng trong kiếp này, nhiều triệu năm sau sẽ có vị Phật thứ 5 ra đời là Metteyya (Phật Di Lặc).

5, Hình ảnh 35 vị Phật:

Mời xem và tải file : TẠI ĐÂY

6, Hình ảnh 84 vị Phật trong Chú Đại Bi:

Cũng lưu ý rằng trong 3 kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cả nghìn vị Phật.

 • Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara), đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật quá khứ
 • Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật hiện tại
 • Di Lặc Tôn Phật, đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật vị lai

V, Điêu Khắc Trần Gia xin giới thiệu hình ảnh một số Bàn thờ Phật trong Phật Giáo:

1, Bàn thờ Tam Thế Phật:

 

2, Bàn thờ Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai:

 

3, Một số mẫu bàn thờ Phật đẹp khác.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


* Tượng Phật A Di Đà.


* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

Công ty TNHH Điêu Khắc Trần Gia.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]