Tượng Phật Thích Ca thiền dát vàng đài tròn hồng 125cm.

Giá: Liên hệ