Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca cao 150cm.

Giá: Liên hệ