Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 320cm.

Giá: Liên hệ