Tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi đài sen cao 100cm.

Giá: Liên hệ