Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền 134cm.

Giá: Liên hệ