Tượng Phật Bổn Sư Niêm Hoa Vi Tiếu 134cm.

Giá: Liên hệ