Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca niêm hoa vi tiếu cao 310cm.

Giá: Liên hệ