Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca cao 120cm.

Giá: Liên hệ