Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 225cm.

Giá: Liên hệ