Tượng Phật Quan Âm đứng đài sen cao 80cm.

Giá: Liên hệ